Witaj, nazywam się

Małgorzata Greiner

i dbam o rozwój naszego miasta.

BIELAWA

Urodzona 26.04.1972 r. w Bielawie, gdzie nadal mieszka i pracuje. Ukończyła studia filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe wiedzy o sztuce oraz studia podyplomowe organizacji i zarządzania oświatą.


Od 1998 roku związana zawodowo z Zespołem Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego.

W latach 2015 – 2018 powołana na stanowisko wiceburmistrza Bielawy. W tym czasie powierzono jej prowadzenie spraw miasta w zakresie oświaty, spraw społecznych i obywatelskich, kultury oraz organizacji publicznego transportu drogowego na terenie powiatu dzierżoniowskiego, a także nadzór nad Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do sukcesów może zaliczyć inaugurację Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej wraz z otwarciem Szlaku św. Wojciecha w Bielawie, organizację Ogólnopolskiego Forum Środowiskowych Domów Samopomocy w Bielawie z udziałem wiceminister Elżbiety Bojanowskiej oraz nową umowę na realizację przewozów w latach 2017-2027, która zapewniła nowe, niskopodłogowe autobusy z normą Euro 6.

m.greiner wiceburmistrz
Małgorzata Greiner Radna Powiatu Dzierżoniowskiego
Małgorzata Greiner jest zaangażowana w życie społeczne, kulturalne i patriotyczne miasta. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, Stowarzyszenia Św. Agnieszki, POAK w Bielawie i Dyskusyjnego Klubu Książki przy MBP w Bielawie. Współpracuje ze środowiskami senioralnymi i osób niepełnosprawnych oraz Uniwersytetem III Wieku. Uczestniczy w regionalnych wydarzeniach patriotycznych i historycznych, wspiera działalność lokalnych grup rekonstrukcyjnych.
Close Menu